fbpx

Czy projektowanie 3D to BIM?

Technologia BIM jest to metoda projektowania i prowadzenia realizacji inwestycji w oparciu o cyfrowy trójwymiarowy model budowli. Usprawnia ona proces inwestycyjny, na wszystkich etapach jego realizacji - projektowanie, harmonogramowania, kosztorysowania, wykonawstwa i zarządzania gotowym obiektem. Dzięki spójnemu modelowi wielobranżowemu jesteśmy w stanie przewidzieć i uniknąć wielu kosztownych kolizji już na etapie projektowania. Model ten pozwala także na szybszą i łatwiejszą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego (projektant, wykonawca, inwestor, zarządca).

Do czego wykorzystywane są systemy symulacji komputerowej?

Komputerowe symulacje od lat są używane w aerodynamice, inżynierii, hydraulice, meteorologii, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Przeprowadzenie takiej symulacji w projektowanych obiektach budowlanych jest konieczne w przypadku, gdy uproszczona analiza normowa nie daje pewności, że spełnione będą wymogi warunków technicznych, np. w przypadku budynków atrialnych lub z antresolą. Budynki takie są coraz częściej proponowane przez architektów ze względu na zalety funkcjonalno-architektoniczne.

Co to jest Numeryczna Dynamika Płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics)?

Jak wiadomo sprawne działanie instalacji wentylacji jest jednym z kluczowych parametrów bezpieczeństwa których tradycyjne instalacje nie są w stanie zapewnić. Niewłaściwe wielkości strumienia wentylacyjnego mogą powodować poważne zagrożenia dla ludzi lub pracy urządzeń. Czasami teoretyczne wartości okazują się niewłaściwe, ponieważ wzory obliczeniowe nie przewidują wszystkich scenariuszy i wariantów.
Istnieją tylko dwie metody weryfikacji. Testy ruchowe po wykonaniu instalacji lub Numeryczna Dynamika Płynów (CFD - Computational Fluid Dynamics). Korzystanie z symulacji CFD przy projektowaniu instalacji wentylacji pozwala na weryfikację jej skuteczności już na etapie projektowym.
Opracowanie symulacji pożaru CFD jest możliwe dzięki:
• trójwymiarowemu modelowi analizowanego obiektu wykonanego zgodnie z rzeczywistą architekturą tj. rodzajem i rozmieszczeniem przegród budowlanych oraz elementów grzewczych,
• komputerowej analizie równań Naviera-Stokesa,
• określeniu założeń brzegowych oraz scenariuszy pożarowych tj. mocy, źródła i lokalizacji pożaru w rozpatrywanym obiekcie.

Co to jest równoważenie instalacji?

Równoważenie hydrauliczne to dopasowanie przepływów projektowych do warunków rzeczywistych, a także rozwiązywanie problemów w instalacji tzw. trouble-shooting. Jest to niezwykle ważna czynność w procesie inwestycyjnym związanym z wyposażeniem nowych budynków w instalacje grzewcze, chłodzące oraz ciepłej wody użytkowej. Oprócz tego, jest również istotnym aspektem działań związanych z racjonalizacją zużycia energii w obiektach eksploatowanych oraz poddanych kompleksowej termomodernizacji.

Czy REVIT to BIM?

BIM to koncepcja, która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. Wyniki testów są spójne i wiarygodne dzięki coraz lepszemu odzwierciedleniu rzeczywistości poprzez jeden cyfrowy model. Może on być wykorzystywany do podejmowania decyzji projektowych, opracowania spójnej dokumentacji budowlanej oraz analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji, a docelowo także do zarządzania obiektem. Dzięki pracy na jednym modelu, firmy zaangażowane w projektowanie, budowanie i zarządzanie budynkiem mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność i zredukować liczbę błędów powstających w całym procesie tworzenia dokumentacji. Cyfrowe dane projektowe w połączeniu z innowacyjną technologią parametrycznego modelowania informacji dają znaczące korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami projektowania i budowania.
Koncepcja modelowania informacji o budynku BIM pomaga w planowaniu i wizualizacji budynków znacznie bardziej energooszczędnych, zużywających mniej wody i zapewniających lepszą jakość powietrza. Dzięki temu architekci i konstruktorzy są w stanie sprecyzować nie tylko architekturę, konstrukcję i rozplanowanie wnętrz, ale i zachowanie się obiektu w przyszłości. BIM pozwala zebrać informacje z każdej z trzech głównych faz życia budynku, dzięki temu znacznie ułatwia tzw. projektowanie zrównoważone.
BIM nie jest sam w sobie rozwiązaniem technicznym. Specjalnie dla realizacji tej koncepcji stworzono Revit – rozwiązanie oparte na technice parametrycznego modelowania budynków, które automatycznie koordynuje wprowadzanie zmian do projektu i jego dokumentacji. Platforma Revit zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępu do danych w zintegrowanym środowisku cyfrowym. Dzięki temu architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji wewnętrznych i inwestorzy mają całościowy widok na projekt. Tak jak arkusz kalkulacyjny służy do obróbki obliczeń, tak oprogramowanie wykorzystujące techniki parametrycznego modelowania budynku, jest narzędziem do obróbki projektu. I tak, podobnie jak nowa dana wprowadzona do arkusza kalkulacyjnego ma samoczynnie aktualizować wszystkie pozostałe informacje bez interwencji użytkownika, tak samo każda zmiana wprowadzona podczas procesu projektowania modelującego budynek parametrycznie, jest natychmiast odzwierciedlana w całym projekcie.
Oprogramowanie Revit, wspierające technologię BIM, umożliwia m.in. wizualizację i zrozumienie idei projektu, przestrzeni, współdziałania różnych systemów oraz wszystkich urządzeń w obiekcie, dzięki którym będzie on w przyszłości funkcjonował. Modelowanie i symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym dają nieskończone możliwości analityczne oraz prezentacyjne, co ma ogromny wpływ na zrozumienie i popularyzację rozwiązań przyjaznych środowisku.
Źródło: http://www.muratorplus.pl/