fbpx

Zmiany w prawie budowlanym – istotny współczynnik zużycia energii pierwotnej

Zmienia się prawo budowlane. Jedną z najważniejszych będzie zmiana warunków technicznych nowo budowanych budynków. Jest to związane z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rosnące zapotrzebowanie na energię w budownictwie zmusza do wprowadzania zmian w przepisach określających parametry charakterystyki energetycznej budynków. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 1 stycznia 2017 r. wymuszą na nas budowanie cieplejszych domów.

Czy zmiany w prawie budowlanym przełożą się na zwiększenie kosztów budowy domu?
Z pewnością tak. Zmiana prawa budowlanego wymusi na inwestorach budowę grubszych przegród zewnętrznych lub bardziej wydajnych termoizolacji. Średnia grubość warstwy izolacyjnej wzrośnie o ok. 2 cm (w 2017 roku) oraz o kolejne 3 cm (w roku 2021). Oznacza to większe wydatki na materiały budowlane.

Więcej na ten temat tutaj i tutaj.